Новини

Трета транснационална среща, проект EpilepsyPower

Г-жа Илиана Филипова, Председател на УС на Търговско-промишлена палата – Враца и г-жа Мая Милова, Изпълнителен директор на ТПП-Враца, взеха у

Бюлетин 3

Проектът EpilepsyPOWER се съфинансира от Европейската комисия в рамките на програмата за финансиране "Еразъм+" и се ръководи активно от партньорски организации в Италия, Германия, България, Ирландия и Франция. Проектът има за цел да подобри възможностите на хората с епилепсия (PwE) за включване на пазара на труда.

Бюлетин 2

Проектът EpilepsyPOWER се съфинансира от Европейската комисия в рамките на програмата за финансиране "Еразъм+" и се ръководи активно от партньорски организации в Италия, Германия, България, Ирландия и Франция, както беше представено в първия ни бюлетин. Проектът EpilepsyPOWER представлява уникална възможност за партньорите да обединят своя опит и усилия за значително решаване на проблема и подобряване на шансовете за включване на работното място на хората, засегнати от едно от най-разпространените неврологични заболявания, т.е. епилепсията.

Бюлетин 1

Основни цели Амбициозните цели на проекта EpilepsyPOWER са насочени към подобряване на възможностите за включване на хората с епилепсия на пазара на труда. Крайната цел е да се увеличи броят на хората, ангажирани в съответните инициативи за корпоративна социална отговорност, благоприятни за хората с епилепсия; да се разпространят култура и практика за прилагане на системи за включване на хората с епилепсия, основани на повишаване и остойностяване на техните способности; да се подкрепят университетите, компаниите, микро- и малките предприятия в подобряването на включването.