За проекта


EpilepsyPOWER - Преодоляване маргинализацията на работното място чрез включване на хората страдащи от епилепсия в Европа е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз по програма "Еразъм+", KA220-ADU - Партньорства за сътрудничество в областта на образованието за възрастни Основен финансиращ орган: IT02 - Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE Договор №: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000028349"